Juridische kennisgeving

Web editor

Le Clos de La Chaume

21, rue d’Alsace – 88430 CORCIEUX

Tel/fax : 03 29 50 76 76 – mobiel : 06 85 19 62 55

HR: 39201221700015

APE-code: 5530Z

Realisatie

FRANCECOM, Web Agency

2, Boulevard Jean Moulin 44100 NANTES

Tel.: 02 51 80 88 88

Fax: +33(0)02 51 80 88 87

Website : www.francecom.fr

RCS Nantes B 410 557 151

SIRET : 41055715100017

Juridische informatie

De foto’s van de getoonde accommodaties op de website zijn niet-contractueel.

Krachtens de Franse wet van 11 maart 1957 (art.41) en de Franse wet betreffende het intellectueel eigendom van 1 juli 1992, is de volledige of gedeeltelijke reproductie voor collectief gebruik strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van de firma FranceCom.

De logo’s, afbeeldingen en merken die op deze website worden gepresenteerd, zijn eigendom van de respectievelijke bezitters.

Deze site kan buiten eigen medeweten via hyperlinks zijn gelinkt aan andere sites.

De uitgever en de firma FranceCom zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor de informatie die op deze andere sites wordt gepresenteerd.

De internetgebruiker erkent dat het Franse recht op onderhavige website van toepassing is.

Vermelding met betrekking tot de wijziging en verheimelijking van persoonlijke gegevens

Registratie bij de CNIL (in uitvoering)

Krachtens de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, heeft u een recht op bezwaar (Wetsartikel 26), toegang (Wetsartikel 34 tot 38) en wijziging (Wetsartikel 36) met betrekking tot uw gegevens. Derhalve kunt u eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd, aangevuld, bijgewerkt of gewist indien deze onjuist, niet compleet, onduidelijk of verouderd zijn, of indien het verzamelen, gebruik, publicatie of opslag van deze gegevens is verboden.